پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت آقای علی خوشنود

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 17:35 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت آقای علی خوشنود

سوره زخرف آیات 67-آخر

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.