پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 17:00 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

ترتیل سوره نوح(ع)

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.