پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد پرهیزكار

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 22:00 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد پرهیزكار

تلاوت ترتیل سوره واقعه

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.