پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت آقای رحیم خاكی

چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره بقره آیات 261-271

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.