پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد شحات محمد انور

پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 05:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره یوسف آیات 1-29

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.