پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 06:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت ترتیل سوره یاسین

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.