پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 04:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره مائده آیات 97-آخر

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.