پخش زنده و آرشیو رادیو

سروش هدایت

شنبه 1 تیر 1398 ساعت 22:10 به مدت 35 دقیقه

اطلاعات برنامه

سروش هدایت

لیست قطعات

این برنامه از ساعت 22:10 به مدت 35 دقیقه تقدیم حضور شنوندگان می شود.