پخش زنده و آرشیو رادیو

مكاتب جهانی تلاوت

شنبه 1 تیر 1398 ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

مكاتب جهانی تلاوت

لیست قطعات

این برنامه كاری از گروه آموزش است كه به تهیه كنندگی حسن رحمانی و كارشناسی امین میرزایی، شنبه هر هفته از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه به سمع شنوندگان رادیو قرآن می رسد.