پخش زنده و آرشیو رادیو

آیه ها و آینه ها

یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 12:35 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

آیه ها و آینه ها

لیست قطعات

در این برنامه به تفكیك شاعران ایرانی آن دسته از اشعاری كه تاویلا یا تصریحا به آیات قرآن اشاره دارد، مورد بررسی قرار می گیرد . آشنا كردن مخاطبان با تاثیر قرآن بر ادب فارسی، انس با قرآن، ایجاد ارتباط و پیوند میان قرآن و اشعار برخواسته از مفاهیم قرآنی و آگاه ساختن مخاطب از میزان بهره گیری شعرا از آیات قرآن از اهدف این برنامه است. این برنامه كاری از گروه علوم قرآنی است كه به تهیه كنندگی سمیرا قنبری و كارشناسی دكتر سید حسن شهرستانی، روزهای یكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 12:30 به مدت 5 دقیقه به سمع شنوندگان می رسد.

عوامل برنامه