پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 04:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره انفال آیات 41-69

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.