پخش زنده و آرشیو رادیو

اذان

یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 20:30 به مدت 35 دقیقه

اطلاعات برنامه

اذان

اذان مغرب: 20:45 موذن: استاد غلوش

لیست قطعات