پخش زنده و آرشیو رادیو

ترجمان وحی

دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 11:15 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

ترجمان وحی

لیست قطعات

این برنامه واژه های مهم و ترجمه آیات قرآن كریم را از ابتدا (سوره مباركه حمد) بررسی می كند. ترجمان وحی به همت گروه آموزش، كارشناسی دكتر فیاض بخش و تهیه كنندگی مونا توسلی روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:15 به مدت 20 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.