پخش زنده و آرشیو رادیو

تمنای بهشت

سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 01:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

تمنای بهشت

لیست قطعات

این برنامه با 105 دقیقه تلاوت و 15 دقیقه شرح و توضیح مربوط به همان آیات تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.