پخش زنده و آرشیو رادیو

حقوق شهروندی

جمعه 8 آذر 1398 ساعت 12:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

حقوق شهروندی

لیست قطعات

این برنامه با بیان حقوق خانواده از منظر آیات و روایات سعی دارد تا به رایجترین پرسش های جامعه در این خصوص پاسخ داده و احكام و قوانین موجود در خانواده و جامعه را به طور اختصار توضیح دهد. حقوق شهروندی كه كاریست از گروه علوم قرآنی رادیو قرآن، روز های شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:35 به مدت 5 دقیقه به تهیه كنندگی فاطمه كاشانی وحید و كارشناسی دكتر حسن فدایی، استاد دانشگاه و حقوقدان از رادیو قرآن تقدیم مخاطبان می شود.