پخش زنده و آرشیو رادیو

ذكر اول

شنبه 16 آذر 1398 ساعت 12:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ذكر اول

لیست قطعات

آشنایی بیشتر مخاطبان با معارف قرآن كریم و زمینه سازی برای عمل به آموزه های قرآنی، تقویت جایگاه نماز جمعه و ائمه جماعات در كشور و تقویت انگیزه حضور در این مراسم عبادی، سیاسی، اجتماعی از اهداف مهم تولید و پخش این برنامه است. این برنامه كاری از گروه علوم قرآنی است كه به تهیه كنندگی علیرضا صفرزاده در تمامی ایام هفته از ساعت 10:35 تا 10:55 به مدت 20 دقیقه به سمع شنوندگان می رسد.