پخش زنده و آرشیو رادیو

مسیر روشن

چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 18:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسیر روشن

لیست قطعات

این برنامه كه كاریست از گروه علوم قرآنی، به تهیه كنندگی مونا توسلی و كارشناسی دكتر محسن میرباقری، روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 19:30 به مدت 10 دقیقه از شبكه رادیویی قرآن تقدیم شنوندگان می شود.