پخش زنده و آرشیو رادیو

هدیه آسمانی(زنده)

پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

هدیه آسمانی(زنده)

لیست قطعات

این برنامه كه با هدف ارتقاء حفظ آیات قرآن كریم در رده سنی كودك و نوجوان تهیه می شود كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی سعیده دشتی و كارشناسی مهدی سیفی، نجمه شبانی و مریم تقی زاده و هماهنگی وحید شاكری است كه روزهای پنجشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه از شبكه رادیویی قرآن بر روی آنتن می رود.