پخش زنده و آرشیو رادیو

حدیث بندگی

پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 13:40 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

حدیث بندگی

لیست قطعات

این برنامه به همت گروه علوم قرآنی و تهیه كنندگی فاطمه گنجی و كارشناسی دكتر فاطمه سروی، روزهای زوج ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه پخش می شود.