پخش زنده و آرشیو رادیو

جادوی صحنه

پنجشنبه 29 شهریور 1397 ساعت 15:45 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

جادوی صحنه

نگاهی به سینما و تئاتر در ایران

كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات