پخش زنده و آرشیو رادیو

جادوی صحنه

پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 15:45 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

جادوی صحنه

نگاهی به سینما و تئاتر در ایران- نمایش مدآ

امید طاهری و خانم ندا قاسمیان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات