پخش زنده و آرشیو رادیو

رادیو كتاب

یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 17:00 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و میراث

اذان مغرب: 17:40، موذن: دكتر قاسم رضیعی

لیست قطعات