پخش زنده و آرشیو رادیو

جادوی صحنه

پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت 15:45 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

جادوی صحنه

نگاهی به سینما و تئاتر در ایران- فیلم پاسیو

بحرالعلومی و صالح پور(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات