پخش زنده و آرشیو رادیو

جادوی صحنه(زنده)

پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

جادوی صحنه(زنده)

نگاهی به سینما و تئاتر در ایران- ویژه جشنواره فیلم مقاومت

علی جعفری(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات