پخش زنده و آرشیو رادیو

جادوی صحنه

پنجشنبه 6 دی 1397 ساعت 15:45 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

جادوی صحنه

نگاهی به سینما و تئاتر در ایران- نقد فیلم "پاستا ریونی"، تفاوت دیالوگ و گفتگو

علی جعفری(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات