پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان ترجمه

پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جهان ترجمه

بررسی آثار ترجمه شده در ایران- گفتگو با نجفعلی میرزایی، پدید آورنده فرهنگ اصطلاحات معاصر عربی- فارسی

بیدج(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

لیست قطعات