پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان ترجمه

پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جهان ترجمه

بررسی آثار ترجمه شده در ایران- گفتگو با حسین افشین منش مترجم زبان ژاپنی

بیدج(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

لیست قطعات