پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان ترجمه

پنجشنبه 8 فروردین 1398 ساعت 17:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جهان ترجمه

بررسی آثار ترجمه شده در ایران- گفتگو با مجید عمیق(نویسنده، مترجم و كارشناس فرهنگی كودك و نوجوان)

بیدج(كارشناس)- كاری از گروه كتاب

لیست قطعات