پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران ایران زمین

پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

نام آوران ایران زمین

مفاخر ایران زمین- عبدالحمید پازوكی(هنرمند نقاش)

كاری از گروه تولید و تامین

لیست قطعات
عوامل برنامه