پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران ایران زمین

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

نام آوران ایران زمین

مفاخر ایران زمین- جمشید مشایخی از زبان فرزندش نادر مشایخی

كاری از گروه تولید و تامین

لیست قطعات
عوامل برنامه