پخش زنده و آرشیو رادیو

میدان آزادی(زنده)

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی

كاری از گروه فرهنگ و جامعه

لیست قطعات

این برنامه روزهای شنبه و پنج شنبه كاری از گروه تاریخ و اندیشه ؛ یكشنبه و سه شنبه از گروه جامعه؛ دوشنبه و چهارشنبه از گروه ادب و هنر تهیه و پخش می شود.