پخش زنده و آرشیو رادیو

مروارید شرق

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 18:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

مروارید شرق

آشنایی با زبان و فرهنگ مردم چین- سفر به چین كشور رازهای چندین هزار ساله- خبرهایی از كشور چین، دانستنی هایی از كشور چین

برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

لیست قطعات

برنامه مشاركتی رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ

عوامل برنامه