پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 07:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز

ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

لیست قطعات

مجله خبری صبحگاهی

عوامل برنامه