پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 03:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

بررسی نشست های ادبی- عرفان سعدی

محمدیوسف نیری(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات