پخش زنده و آرشیو رادیو

هفتانه

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات

علی جعفری، رضا جلالی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات
عوامل برنامه