پخش زنده و آرشیو رادیو

گذر خیال

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

گذر خیال

انیمیشن- معرفی انیمیشن رستم و سهراب

سعید ترخانی و بهزاد رجبی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات