پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان ترجمه

پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 17:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جهان ترجمه

گپ و گفتی با امیلی امرایی(روزنامه نگار و مترجم)

كاری از گروه كتاب

لیست قطعات