پخش زنده و آرشیو رادیو

صلح امام حسن(ع)

شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 02:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صلح امام حسن(ع)

ترجمه كتاب صلح امام حسن (ع) توسط رهبر فرزانه انقلاب

كاری از گروه تولید و تامین

لیست قطعات