پخش زنده و آرشیو رادیو

چهار باغ

شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 00:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- شاعرانه ها در "دریای جان"

لیست قطعات

كاری از پخش رادیو فرهنگ

عوامل برنامه