پخش زنده و آرشیو رادیو

نیستان

یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی؛ فعالیت های جدید زكریا یوسفی، اصغر ابراهیمی دوتار نواز مازندران درگذشت، اسناد موسیقی ایران

كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات
عوامل برنامه