پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزانگان فرهنگ

سه شنبه 27 مهر 1400 ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرزانگان فرهنگ

آیین گرامیداشت مفاخر ایران زمین

لیست قطعات
عوامل برنامه