پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزانگان فرهنگ

سه شنبه 2 آذر 1400 ساعت 18:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرزانگان فرهنگ

آیین گرامیداشت دكتر مهدی محقق

لیست قطعات
عوامل برنامه