پخش زنده و آرشیو رادیو

كتاب بان

شنبه 19 شهریور 1401 ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كتاب بان

كتابهای ترجمه ای كودك و نوجوان و ترویج كتابخوانی

علی اكبر زین العابدین و خانم ها نیلوفر تیموریان و سیده مهتا یوسفی(كارشناسان)

فهرست قطعات