پخش زنده و آرشیو رادیو

ایل بانگ

جمعه 11 خرداد 1403 ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایل بانگ

مجلۀ موسیقی. گفتگوی صادق چراغی با استاد علیرضا پورامید و بازپخش گفتگو با استاد مرادی به سبب از دست دادن استاد فرمان مرادی سازگر پیش كسوت

تهیه كننده: صادق چراغی

فهرست قطعات