پخش زنده و آرشیو رادیو

ایل بانگ

جمعه 18 خرداد 1403 ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایل بانگ

گفتگوی صادق چراغی با استاد علیرضا پورامید ادیب و موسیقی شناس، آسیب شناسی كاستی های آوازخوانان این روزگار خنیای ایران، پخش آوازهایی با اجرای استاد مرتضی غزنوی تهیه كننده: صادق چراغی

فهرست قطعات