پخش زنده و آرشیو رادیو

درس فلسفه

چهارشنبه 16 فروردین 1396 ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

درس فلسفه

ارزش معرفت و شناخت شناسی

كارشناس: دكتر غلامعلی حداد عادل

فهرست قطعات
عوامل برنامه