پخش زنده و آرشیو رادیو

فراسو- گروه تغذیه(تكرار)

پنجشنبه 4 مرداد 1397 ساعت 05:10 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فراسو- گروه تغذیه(تكرار)

پرسش و پاسخ درباره توجهات تغذیه ای در بی اشتهایی عصبی

با حضور خانم دكتر اسرا تاجیك(فوق دكترای تغذیه)

لیست قطعات