پخش زنده و آرشیو رادیو

تا رهایی

پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 12:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

تا رهایی

فرزند شما اكنون كجاست؟

با حضور خانم دكتر فروغ اسرافیلیان(روانشناس بالینی)

لیست قطعات

این برنامه كه كاریست از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت ، به موضوع پدیده اعتیاد میپردازه. و ما معرفی آنچه در این برنامه مطرح میشه : در این برنامه قصد داریم به آموزشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد مانند علل و انگیزه های شروع مصرف مواد اعتیادآور ، علایم ونشانه های مصرف مواد اعتیادآور، عوارض فردی ، خانوادگی و اجتماعی اعتیاد بپردازیم تا با توانمندسازی خانواده هادر زمینه كاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظ مصرف مواد اعتیادآور ، سدی ایمن در برابر اعتیاد بسازیم. در این برنامه سطح دوم پیشگیری نیز جایگاه ویژه ای داره، بطوریكه شیوه رفتار با فرد مصرف كننده مواد اعتیادآور ومعرفی روشهای معتبر درمان اعتیاد بخشهایی از این برنامه رو به خودش اختصاص میده. بررسی پدیده های اجتماعی مانند اوقات فراغت ، ارتباط با دوستان و همسالان ، پدیده اعتیاد زنان و....و رابطه اونها با م

عوامل برنامه