پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه خانواده(زنده)

سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه خانواده(زنده)

تصویر خانواده در تلویزیون ایران

با حضور آقای شهرام خرازی ها(كارشناس ارشد مدیریت رسانه) و دكتر افراسیابی(مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای ایران)

لیست قطعات