پخش زنده و آرشیو رادیو

داستان یك زندگی(زنده)

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

داستان یك زندگی(زنده)

بدرفتاری زن و شوهر

با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

لیست قطعات

3.بررسی عوامل عدم تعامل همسران 4.بررسی عوامل بد رفتاری زوجین 5.بررسی عوامل عدم رضایت جنسی همسران نسبت به هم 6.عدم توافق اخلاقی همسران نسبت به هم 7.دخالت اطرافیان و اختلاف بین همسران